Biologiczna ochrona roślin – jak dbać o uprawy?

Biologiczna ochrona roślin polega na ochronie roślin bez wykorzystywania preparatów chemicznych. Biologiczna ochrona roślin jest coraz bardziej powszechna, a zwłaszcza w uprawach owoców i warzyw i to zarówno w uprawach tradycyjnych, polowych jak i szklarniowych. W uprawach amatorskich na działkach z dobrym skutkiem możemy stosować opryski z wykorzystaniem preparatów samodzielnie wykonanych na bazie liści pokrzywy, czosnku czy też wrotyczu. Są to rośliny , które pomagają nam walczyć ze szkodnikami uprawianych przez nas warzyw, owoców oraz kwiatów. Do biologicznej ochrony roślin zaatakowanych przez pasożyty wykorzystuje się również ich naturalnych wrogów czyli organizmy pożyteczne. Elementem biologicznej ochrony roślin  jest  wykorzystywanie pożytecznych organizmów do zwalczania szkodników. Wiele  z tych pożytecznych organizmów występuje naturalnie w środowisku, jednak jest ich coraz mniej na skutek ingerencji człowieka i degradacji środowiska poprzez opryski i stosowanie różnego rodzaju pestycydów w celu zwalczania szkodników upraw. Zwłaszcza w przypadku upraw szklarniowych, organizmy pożyteczne stosowane w biologicznej ochronie roślin powinny być umiejętnie wprowadzane. W biologicznej  metodzie  ochrony roślin można zastosować organizmy pożyteczne , które są naturalnymi wrogami szkodników atakujących nasze uprawy. W ramach  biologicznych metod ochrony roślin można wyróżnić trzy podstawowe grupy organizmów pożytecznych. Do biologicznej ochrony roślin wykorzystuje się różnego rodzaju drapieżniki czyli chrząszcze i pluskwiaki oraz muchówki czy błonkówki oraz tak zwane mikroorganizmy do których należą grzyby, bakterie i wirusy. Jak widzimy mamy do wyboru wielu naturalnych sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami upraw i powinniśmy je wykorzystywać aby coraz skuteczniej dbać zarówno o środowisko naturalne jak i o nasze zdrowie. Biologiczna ochrona roślin jest w pełni ekologiczna i chociaż droższa, to w pełni opłacalna i przynosząca wiele korzyści. Jeżeli już musimy zastosować chemiczne środki ochrony roślin, to powinniśmy je tak dobierać, aby nie zabijać równocześnie organizmów, które są przyjazne i wykorzystywane w biologicznej ochronie roślin.