Trudności z odzyskaniem należności – jak windykować dług

Prowadzenie działalności bardzo często wiąże się z tym, że najpierw trzeba wykonać swoją usługę, czy wydać komuś towar a dopiero potem można uzyskać za to pieniądze, wynagrodzenie. Czasem też w ramach prowadzonej działalności udzielamy komuś pożyczki czy innego wsparcia finansowego i potem trudno jest uzyskać zwrot tych środków. Co można wtedy zrobić?

Jednym z rozwiązań jest profesjonalna pomoc prawna ze strony adwokata. Może on za pomocą środków prawnych dochodzić roszczeń, dochodzić praw, a jednocześnie, może wykorzystać dostępne narzędzia prawne, o których przeciętny człowiek nie musi nawet wiedzieć.

Odpowiedni prawnik poprowadzi dochodzenie należności rozpoczynając od odpowiednich pism i środków przedsądowych, ugodowych. Dzięki temu, daje szansę dłużnikowi na podjęcie swoich zobowiązań na drodze polubownej. Dalej, jeżeli brak jest jakiejkolwiek reakcji ze strony osoby zadłużonej, to reprezentująca nas kancelaria adwokacka, może rozpocząć procedury sądowe.

Gdy tylko sąd zajmie się sprawą a dowody są bezsprzeczne, wówczas zwykle wydaje nakaz zapłaty należności i określa termin wykonania. Do takiego wyroku zwykle dołączona jest klauzula wykonalności. Oznacza to, że niewywiązanie się z określonych przez sąd terminów powoduje, że do sprawy wkracza natychmiast komornik i zajmuje się egzekwowaniem należności. Może to zrobić poprzez zajęcie konta bankowego, poprzez zajęcie pensji lub też, poprzez zajęcie majątku, który posiada dłużnik.

Taki majątek trafia potem na licytacje, gdzie sprzedawany jest poniżej swojej wartości tylko po to, żeby jak najszybciej uzyskać pieniądze niezbędne do spłaty długu. Oczywiście, jest to już bardzo radykalne rozwiązanie i nie zawsze jest konieczność, żeby je właśnie zastosować. Nie ma jednak czasem innego wyjścia i jedynie odpowiedni prawnik może pomóc w doprowadzeniu sprawy do końca.