Kurs savoir vivre – szkolenia restauratorów i osób prywatnych

Savoir vivre to w dosłownym tłumaczeniu znajomość życia, czyli znajomość zasad jakie obowiązują w danej grupie społecznej. Kursy savoir vivre to ostatnio najbardziej oblegane kursy. Ich uczestnikami są zarówno osoby młode jak i starsi, kobiety i mężczyźni. Kursy adresowane są do biznesmenów, urzędników, ludzi działających w samorządach, duchownych oraz młodych osób, które nie wybrały jeszcze ścieżki zawodowej. Na kursie savoir vivre można nauczyć się przede wszystkim dobrych manier i umiejętności obycia w towarzystwie. Kursy savoir vivre podzielone są na różne kategorie. Dobre maniery to temat tak rozległy, że niemożliwym byłoby zaprezentowanie całego tematu w ramach jednego kursu. Najogólniejsze kursy savoir vivre uczą podstawowych zasad przydatnych w życiu codziennym jak np. zachowania w różnych sytuacjach, umiejętności prawidłowego nakrycia stołu i posługiwania się sztućcami, poprawnego prowadzenia prowadzenia rozmowy i komunikacji „na żywo” i telefonicznie, sztuki pisania kulturalnych wiadomości e-mail czy wiadomości SMSPodczas szkoleń dla ludzi świata biznesu i samorządowców kursanci zaznajamiani są z etykietą biznesu i elementami niełatwego protokołu dyplomatycznego. Zapis w CV o odbytym kursie savoir vivre robi zawsze dobre wrażenie na ewentualnym pracodawcy i może ułatwić znalezienie pracy. Dla pracowników ekskluzywnych sieci hotelowych czy restauracji kurs savoir vivre to podstawa żeby odpowiednio wypełniać swoje obowiązki. Kurs savoir vivre to także nauka odpowiedniego wysławiania się i przyjmowania właściwej postawy. Żaden z dobrze przeprowadzonych kursów nie pomija też wykładów na temat dress code, czyli podstawowych zasad dotyczących poszczególnych części garderoby ubioru i właściwego dobierania stroju do okazji. Kursy savoir vivre wnoszą bardzo dużo do życia człowieka, uwrażliwiają go i czynią bardziej obeznanego w otaczającym świecie. Ludzie, którzy znajdą dobre maniery cieszą się szacunkiem wśród innych. Na kursie można poznać zwyczaje i kulturę ludzi z całego świata. Nigdy nie wiadomo w jakiej sytuacji życiowej się znajdziemy, jakakolwiek by ona nie była warto się w niej odnaleźć i wyjść z niej z podniesioną głową.